top of page

Hjalmar Gullberg (1898-1961)


           Lyriker, översättare, invald i Svenska Akademin 1940
 

Hjalmar Gullberg tvekade i sin ungdom länge innan han bestämde sig för den konstnärliga verksamheten som skulle bli hans livsuppgift - ordkonst-när eller tonkonstnär? När man särskådar resultaten av hans livsverk upptäcker man att det i hans författarskap finns ett nära samband mellan dikt och sång. "Jag har musik och letar efter orden säger han själv om den musikaliska ingivelsens betydelse för sin diktning. 
  Gullberg debuterade som lyriker 1927 med diktsamlingen "I en främ-mande stad". Några år senare kom "Andliga övningar" (1932) i vilken författaren ger uttryck åt sitt religiöst färgade sökande och sin dragning åt mystiken. År 1933 publicerades "Kärlek i tjugonde seklet" som givit Gullberg en plats som en av våra främsta kärlekslyriker. I diktsamlingen "Att övervinna världen" (1937) tog Gullberg klart ställning mot fascismen och nazismen. I "Fem kornbröd och fem fiskar" (1942) gör han främst nor-diska stämningar gällande. "Dödsmask och lustgård" (1952) innehåller en revision av Gullbergs tidigare livsinställning. 
  Parallellt löper närheten till musiken som en röd tråd genom författarens hela liv. Med djupt intresse för den forntida tragiska gestalten Orfeus som i den grekiska gudaläran framställs som musikens uppfinnare. Vi hittar "orfiska" dikter hos Gullberg både i hans ungdom och hans sista diktsam-ling "Ögon, läppar" (1959). Gullberg uppfattade lyran som symbolen framför andra, för poesi och kultur. Gullbergs musikintresse ledde honom till samarbete med en lång rad av fram- stående samtida svenska kom-positörer, bland vilka kan nämnas Lars-Erik Lars-son, Ture Rangström, Gösta Nystroem och Ingvar Liedholm. 
 

  Mest känd för den stora allmänheten torde ha blivit Hjalmar Gullberg och Lars-Erik Larssons lyriska svit "Förklädd gud" för sopran och bary-tonsolo, recitation samt blandad kör och orkester.           
 
Under 1958 drabbades Gullberg av en livshotande och plågsam sjuk-dom. Men återtog trots detta våren 1959 sitt lyriska skapande genom diktsamlingen "Ögon, läppar". Även detta verk domineras av kärleksdik-ter med stor innerlighet. 

         
 

Noter, sid 1, 2 osv
Ballad
Bortom berg
och mörka vatten
IMG_6818.JPG

Vi presenterar i det följande några tonsättningar till just dessa.

Ballad
Skildrar ett klassiskt drama "om kärleken och döden" som utspelar sig i Portugal där tronföljaren Pedros brud Ines de Castro blivit dö- dad av Pedros far. Men där Pedro symboliskt ändå sätter upp sin döda maka på tronen och lovar henne trohet till ett framtida möte vid bådas uppståndelse. 
 

Han kom som en vind
Är en av den svenska lyrikens oftast sjungna kärleksdikter - i en stormande vals med den älskades förförelse "i gullregnens månad".

Ej längre går ett skepp
Skildrar ett kärleksmöte - helt annat än det föregående - i djupaste lugn och harmoni - där  "tingens kedja" knyter en länk mellan de bå-da älskandes själar. 

Tro
En dikt vars djup och styrka växer med varje läsning. Den stämmer till eftertanke kring vår jords och mänsklighetens största problem. Under vår mångtusenåriga existens har vi aldrig tillräckligt lyckats skydda vare sig vår planets natur eller dess invånare mot onödigt stor och grym förstörelse. Men hoppet och tron om att nå evig åter-växt får inte tryta. I den andan avslutas dikten:

                          Avrättningsplatser växer gräset på
                           och där berömda drabbningar stå,
                         ska lärkan bo när hjältedåd är glömda.
                             Där kors på gravar multnar i snår
                              och ingen stavar ett namn, ett år
                              ha livets rosor  sina rötter gömda.

Under stjärnor
En dikt som även kunde ha fått rubriken "Avskedet", där den sista versen präglas av mild resignation för "Det oundvikliga".
 
 

Ej längre går
ett skepp
Han kom som
en vind
Långt bortom detta
Under stjärnor
Bara en önskan
Tro
Där sjöng någon fågel
Körarrangemang
- Bortom berg och
  mörka vatten
Körarrangemang
- Ballad
- Under stjärnor
- Bara en önskan
- Ej längre går ett
  skepp i viken fram
Instrumentala tolkningar
av Hans Wendschlag
Under stjärnor - Modern
00:00 / 00:00
Bara en önskan - Modern
00:00 / 00:00
bottom of page