top of page

Erik Lindorm (1889-1941)

 

Erik Lindorm hette ursprungligen Jonsson, Lindorm var en av hans pseudonymer. Han kastades vid 14 års ålder ut bland ungsocialisterna som behövde  nidvisor om kungaväldet, präster och borgare. Lind-orms tid som kamplyriker blev dock kort. Hans senare diktsamlingar speglar inget av denna upprorstid,

annat än att även de kännetecknades av en intensiv känsloladdning - både när han skrev kärleksdikter eller hämtade sina motiv från den fattiga stockholmska vardagen.
Dikten "En död arbetarhustru" hör till vår lyriks klassiker, liksom många dikter ur diktsamlingarna "Tal till mitt hjärta" (1912), "Domedagar" (1920) och "På marsch" (1934). Vi citerar ur nämnda dikt en illusorisk skildring av en arbetarhustrus liv och vardag: 

Du ville ej sitta vacker                                     Du ville icke skiljas
och ung i himlasalen                                       ville vara hos de dina

från hemmet över gården                                och styra och ställa

du ville icke dö.                                               med skurning och byk.

Du ville gå i jordens rusk                                 Du längtar ifrån detta

i gamla fula schalen                                        främmande och fina

och släpa hop till hyra                                     till gubben och ungarna

och mat och stå i kö.                                       till fattigdom och stryk.
 

Också i övriga ovannämnda diktsamlingar arbetar författaren med sociala motiv och markerar existeran-de slitningar i samhället mellan radikala politiker och borgerligheten. 

Den sista av Lindorms diktsamlingar "På marsch" (1934) innehåller en rad skälmska kärleksdikter - bl a "Flickan från fjärran" med sin underfundiga humor som vi återger i tonsatt form. Ofta diktar Lindorm om sig själv - om stämningar från ungdomsåren, svårmodet inför ålderdomen och om glädjen över hem och fa-milj. Lindorm var en skicklig kåsör och samhällskritiker som mot slutet av sitt liv vann en stor publik med sina "bokfilmer", ett slags klippböcker om samtidens historia.

Sommardag
Så här medryckande kan det också kännas när någon lever ut sina spontana känslor kring alla de "under" av olika slag som bjudes människan en vacker sommardag - i luften, i vinden, i den grönskande naturen, i den livgivande so-len - sorglöst befriad från vardagens bekymmer. 

Flickan från fjärran
På ett för Lindorm karakteristiskt sätt skildrar författaren den "eviga" frestelsen som mannen utsätts för när en vacker flicka passerar förbi.    

Lyckans minut
Få om ens någon diktare har skildrat en av människans lyckligaste minuter - hennes barns födelse - med så stark inlevelse som just Erik Lindorm i denna dikt. Det lyser och sprakar av livsglädje kring den. 
 

IMG_7310.JPG
Noter, sid 1, 2 osv
Instrumentala tolkningar
av Hans Wendschlag
Sommardag
Sommardag - Modern
00:00 / 00:00
Flickan från fjärran
Lyckans minut
Lyckans minut - Modern
00:00 / 00:00
Gungan
Körarrangemang
. Flickan från fjärran
bottom of page