top of page

    Karl-Erik Bergman (f. 1930)
              Författare och diktare

Karl-Erik Bergman växte upp i Geta på Åland. Han försörjde sig som yrkesfiskare och började skriva redan i tonåren. Debuten kom 1957 med diktsamlingen "Mellan två skym-ningar". Sitt lit-terära genombrott fick Bergman 1973 med sin tredje diktsamling "Och ha-vet var hårt". Sin förs-ta prosabok "Berättelser om hav och människor" skrev författaren 1975. Boken följdes av tre nya diktsamlingar "Dikter bland nåt och bojar" (1976) och "I måsens vinge bor en frihet" (1983). 

Det har sagts om Karl-Erik Bergmans författarskap att hans allomfattande kärlek till skär-gårdslandskapet uttryckt med den inlevelse som endast en livslång närhet under alla dygnets och årstiders skiftningar kan ge. Han blir en "talesman" för och skildrare av en natur som omsluter stora delar av den skandinaviska skärgården. 

Vi har valt att ur Bergmans diktsamling återge tre tonsättningar: 
        

Vårens första måsar
I upptakten flyger måsarna jublande uppåt med budet om att havet blivit isfritt. Och där känner åskådaren ett sting av avund inför måsarnas härliga flykt. Med sluttakterna i ett crescendo som markerar glädjen över vårens ankomst.

 

I vinterns vita stillhet
Inleds i en stämning som skildrar vinterns förlamande grepp över naturen vilket musiken understryker med dissonanser. Iskallt viner vintervinden genom träden med dramatisk stegring. Inledningstemat med sin monotoni avslutar. 

 

Jag ror sakta över vikens vatten
Förmedlar den innerliga stämning som många av oss gripits av vid rodd över ett stilla vatten i kvällsskymningen, då "en ensam människa i en båt blir ett med universum".   

  

IMG_6141.JPG
Noter
En skogsvisa
I vinterns vita stillhet
Jag ror sakta över
vikens vatten 
Vårens första måsar
Dikter från havet, 
körarrangemang 
- Vårens första måsar
- Sommarmorgon
- September
- I vinterns vita stillhet
- Skärgård i vitt
- Rankoskär
- Sandskär
- Jag ror sakta över vikens vatten
Körarrangemang
- Vinterkväll
- Vinterns vita stillhet
Körarrangemang
- Om sommaren
bottom of page