top of page

 Johannes Edfelt (1904- 1997)
Författare, kritiker, medlem av Svenska Akademin från 1969.

Edfelt är en allvarlig skald som ofta använder ett religiöst språkbruk - vilket dock får tjäna till att skildra människans ensamhet i en grym verklighet övergiven av ett universum utan gudar. Johannes Edfelt kände att något mycket ödesdigert, hotfullt närmade sig vår kul-turkrets på 1930-talet. Där för valde han också medvetet i sin dikt "de krassa orden, de stingande och vassa" för att väcka sina läsare. Edfelt påverkades under denna tid av de både tyska mellankrigsdiktarna Erich Kästner och Berthold Brecht som gisslade milita-rismen. 

Inför andra världskrigets utbrott formulerade han sin tids ångest och vanmakt i orden: "Avundsvärd är den som tror sig spåra högre makters spår i världsförloppet. Tidigt föste vi till skamvrån våra gröna ledamöter: Tron och Hoppet."            

Sitt stora genombrott som lyriker fick Edfelt med diktsamlingen "Högmässa" (1934). Hans följande verk "I denna natt (1936), "Järnålder" (1937) och "Sång för reskamrater" (1941) är djupt pessimistiska under intryck av nazismens segrar. I en rad lyrisk verk under senare tid fick Edfelts diktning en ljusare och mera sinnlig prägling. 

Ett är nödvändigt
Det ter sig naturligt att Edfelt med ovan beskrivna inställning till livet exempelvis slog vakt om en av våra jordiska tillvaros allra viktigaste tillgångar - vattnet - som här i dikten "Ett är nödvändigt" med ett ordval som kommer det religiösa nära och där musiken som i en psalm bär fram budskapet. 

Kontrapunkt
"Kontrapunkt" är läran om att komponera en eller flera motstämmor till en given melodi så att de båda bildar en harmonisk helhet. Man upplever hur Edfelt i dikten genomför detta konsekvent. Dess första två rader kretsar kring evighetsbegrepp valda ur naturen. Mot detta ställer Edfelt det förgängliga i människors liv. Spänningen mellan det eviga och det förgängliga förstärks genom musiken och ger lyssnaren en intensiv upplevelse.    
  

2011 023.JPG
Noter
Instrumental tolkning
av Hans Wendschlag
Kontrapunkt
Kontrapunkt - Modern
00:00 / 00:00
Ett är nödvändigt
Sommarorgel
bottom of page