top of page
IMG_5881.JPG

Helmer Grundström

1904-1986

Helmer Grundström växte upp i Fattignorrland i Ångermanland. Redan som tioåring gav han sig ut i förvärvslivet; han har varit kreatursvaktare, timmerhuggare, flottare och vägarbetare. Efter kurser på Brunnsviks folkhögskola debuterade han som tju-gofemåring med diktsamlingen ”Skum” (1929) med motiv från hembygden. Sitt ge-nombrott som lyriker fick han 1939 med diktsamlingen ”Detta är mitt land”. Den följ-des av en svit med Norrlandsbilder i ”Från myr och mo” (1943), ”I torparskogen” (1945) och ”Hem till källan” utgiven (1947).

I dessa verk utvecklade Grundström Lappmarksbygdens poetiska möjligheter så som han kände dem väl från sin barndom. I hans poesi finns dock inget kvar av den romantiska syn som tidigare karakteriserat Norrlandsskildringar. Vildmarksmiljön blir symbolisk ett ett yttryck för ensamhet och isolering. Samtidigt klargör han mycket tydligt att även stor poesi kan få sin näring i en till synes föga avundsvärd tillvaro.  
Hans oförfalskade beskrivningar ledde den norrländska litteraturen in på nya vägar. 
  
Bortanför hem och bygd
Dikten som blir till en sång som skildrar ödsligheten i den norrländska naturen. Eller för att citera diktens avslutning: "Detta är Sveriges land, bortanför land och bygd." Men livet i denna bygd har i Grundströms dikter också sina ljuspunkter.  

Fridens ö
Där man i sommartid kan ligga vid en glittrande sjö, andas ut och känna sig trygg." Då grönskar din frid, då blommar din själ".

Bjudningsbal i Svanabyn

Ger oss en målande och detaljrik beskrivning av en danstillställning i författarens hemby. Där pojkar och flickor från Lavsjö och Lomsjö trängs på dansgolvet och festen avslutas med att "fallna kämpar bärs till tysta hus". 

Kärleken
Att ovan skildrade natur inte alls behöver skymma våra livs kanske allra största gläd-jeämnen visar Grundström i texten till en underbart lätt och fräsch kärleksvisa. 

So en dröm
Är en parafras på Calderons "La visa es un sueno" i norrländsk tappning, med sam-ma filosofiska resignation inför livets slut. Med konstaterandet att man kanske finner större respons hos en främling än hos "bröder som lyst en i bann".  

Noter, sid 1, 2 osv
Instrumentala tolkningar
av Hans Wendschlag
Bjudningsbal i Svanabyn
Bortanför hem och bygd
Fridens ö
Bjudningsbal i Svanabyn - Hans Wendschlag
00:00 / 00:00
Bortanför hem och bygd - Hans Wendschlag
00:00 / 00:00
Kärleken
Kärleken - Hans Wendschlag
00:00 / 00:00
Per Eriksson i Lomsjö
Som en dröm
Som en dröm - Hans Wendschlag
00:00 / 00:00
Att vara
Du är mig kär
Där bygden slutar
Edvin från Sundsjö
Gubben och gumsen
Gubben skott
Hem till källan
Kvastjohans kvälls-
monolog
Gubban skott - Modern
00:00 / 00:00
Lilljänta från heligfjäll
Mil efter mil
På mon
På mon - Modern
00:00 / 00:00
Rakt genom sommaren
Samstämt
Tidig helg
Vid Rajvare å,
körarrangemang
Körarrangemang
- Kärleken
- Som en dröm
Norrlandsdikter,
körarrangemang
- Bortanför hem och bygd
- Valet
- Rakt genom sommaren
- Där bygden slutar
- Hem till källan 
bottom of page