top of page
Scan.jpg

Ingmar Wendschlag

 

var i sin ungdom inställd på att ägna sitt liv helt åt musiken. Men efter en tioårig utbildning till pianist med klassisk musik som specialitet ville ödet annorlunda. Det blev handelshögskola och affärsmannabana med internationell inriktning. Musiken blev det ”andra yrket” och därmed också det främsta fritidsintresset. 

 

Favoritkompositörerna från ungdomsåren – Felix Mendelssohn-Bartholdy och Franz Schubert – inspirerade till ett nära  engagemang i sånglig musik och därmed till studier av svensk, tysk och andra europeiska länders folksång och folkliga melodier.  Ur dessa kontakter växte ett intresse fram att tonsätta lyriska verk – framförallt ur den svenska diktsamlingens skattkammare. 

Det är från ett urval av mer än 200 sådana kompositioner som ett större antal svenska lyriker presenteras på denna hemsida.

Utöver den givna målsättningen att få dikt och musik i symbios och samklang har kompositören en medveten strävan att helheten skall få en speciell musikalisk form - lätt att ta till sig för både lyssnande, egen sång och spel på instrument. Så att de förnämliga texterna med motiv från vardagslivets olika skenden kunde tänkas bli förankrade som ”folkvisor” hos både gammal och ung.      
 

BAKGRUND

 27 november 1926

Född i Berlin. Uppväxt och skolgång i Sverige, svensk mor och tysk far.

1940-1942

skolans organist under gymnasietiden, deltagit som solist på pianot i samtliga skolkon-serter. Aktiv körsångare. 

1940-1942

upprätthållit pianospel och brett intresse för ­både klassisk och modern musik bredvid den kommersiella karriären. Disponerar stort skivarkiv på nämnda områden.

UTMÄRKELSER

1994, 1998, 2008

av SVENSK MUSIK prisbelönade sånghäften år 1994 med tonsättningar till dikter av Hjalmar Gullber/Helmer Grundströn och 1998 för sånghäftet ”Dikter från Havet” av K.E Bergman. 2008 av STIM för tonsatta dikter av Harry Mar-tinsson. 

UTBILDNING

1936-1946

lektioner i pianospel och harmonilära under 10 år, därav de sista 3 åren för Carl Tillius. Klassisk repertoar med framförallt Chopin, Grieg, Schubert och Mendelssohn. Utvecklat stort intresse för svensk och tysk folkmusik.

1950

fördjupade kunskaper i rysk folkmusik i samband med språkstudier i ryska

1960

fördjupade studier i harmonilära och av litteraturunderlag avseende främst klassisk svensk lyrik

UPPDRAG

1991

1991 psalm 779 i nya Psalmboken med en dikt av Yva Eggehorn, ”När livet inte blir som vi har tänkt oss” som regelbundet spelas i Sveriges Radios P1. Inspelad även av Solist-kvartettet på albumet ”Rikt är att leva” som finns att lyssna på Spotify

1994

samarbetar sedan 1994 med de åländska författarna Karl-Erik Bergman och Gunvor Javen. Konserter med tonsättningar av dessa författares dikter hösten 1998 i Mariehamn, våren och hösten 1999 i Mariehamn/Borgå

1995

utgivit musikkasett ”Himmel och jord – andliga sånger” med bariton-sångaren Mats Backlund. Organiserat sedan år 1995 kyrkosångsturneer med denne och med andra sångare. Reprsenterad i tillägget till Nya Psalmboken med tonsättning av psalm nr 900 ”En psalm om hoppet” till text av Ylva Eggehorn

1994-1999

samarbetar sedan 1994 med de åländska författarna Karl-Erik Bergman och Gunvor Ja-ven. Konserter med tonsättningar av dessa författares dikter hösten 1998 i Mariehamn, våren och hösten 1999 i Mariehamn/ /Borgå

1995-1998

producerat musikprogram med egna sånger i Finlands radio, Edith Södergran (1995), och Karl-Erik Bergman (1998)

1999

publicerade hösten 1999 CD:n ”Svensk lyrik i folkton – vårt land, vårt liv, vår kärlek” innehållande 32 sånger.

1999

Deltog hösten 1999 med en utställning av förlagets produktion på Bokmässan i Göteborg.

2016

kompositionsverksamhet som idag omfattar över 200-STIM-registrerade tolkningar av svensk, engelsk och tysk lyrik. I samarbete med olika arrangörer även produktion av körverk. Utgivit sånger/körer i ett 20-tal nothäften

2018

i Januari 2018 somnar Ingmar stilla in på äldreboendet i Göteborg. Han blev 91 år. Sonen Hans tar nu över och förvaltar Ingmars omfattande musikproduktion.

bottom of page