Ingmar Wendschlag

 

var i sin ungdom inställd på att ägna sitt liv helt åt musiken. Men efter en tioårig utbildning till pianist med klassisk musik som specialitet ville ödet annorlunda. Det blev handelshögskola och affärsmannabana med internationell inriktning. Musiken blev det ”andra yrket” och därmed också det främsta fritidsintresset. 

 

Favoritkompositörerna från ungdomsåren – Felix Mendelssohn-Bartholdy och Franz Schubert – inspirerade till ett nära  engagemang i sånglig musik och därmed till studier av svensk, tysk och andra europeiska länders folksång och folkliga melodier.  Ur dessa kontakter växte ett intresse fram att tonsätta lyriska verk – framförallt ur den svenska diktsamlingens skattkammare. 

Det är från ett urval av mer än 200 sådana kompositioner som ett större antal svenska lyriker presenteras på denna hemsida.

Utöver den givna målsättningen att få dikt och musik i symbios och samklang har kompositören en medveten strävan att helheten skall få en speciell musikalisk form - lätt att ta till sig för både lyssnande, egen sång och spel på instrument. Så att de förnämliga texterna med motiv från vardagslivets olika skenden kunde tänkas bli förankrade som ”folkvisor” hos både gammal och ung.      
 

BAKGRUND
UTMÄRKELSER
UTBILDNING
UPPDRAG

i Januari 2018 somnar Ingmar stilla in på äldreboendet i Göteborg. Han blev 91 år. Sonen Hans tar nu över och förvaltar Ingmars omfattande musikproduktion.